Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό Σχέδιο NGA) αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της διαθεσιμότητας σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα, αλλά και την υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, αλλά και δράσεων έμπρακτης στήριξης για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών.

Ως ελάχιστοι εθνικοί στόχοι για τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων έχουν τεθεί οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 (Digital Agenda for Europe – DAE 2020) και συγκεκριμένα:

Στόχος 1: έως το 2020, διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30Mbps για όλους τους Έλληνες

Στόχος 2: έως το 2020, τουλάχιστον 50% των ελληνικών νοικοκυριών να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 100Mbps

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η απαιτούμενη δημόσια παρέμβαση εστιάζει αφενός στην εξασφάλιση ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε οι σχετικές ιδιωτικές επενδύσεις να είναι βιώσιμες, αφετέρου στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων, ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών ακόμα και σε περιοχές διαπιστώνεται αποτυχία της αγοράς (market failure) και να αντιμετωπιστεί ο «ψηφιακός αποκλεισμός».

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


19|12|2018

WiFi4EU

Ασύρματη δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Με την πρώτη πρόσκληση WiFi4EU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Νοέμβριο 2018, επιλέχθηκαν 2.800 δήμοι […]
14|11|2018

Δημόσια Διαβούλευση για το Μεγάλο Έργο Ultrafast Broadband (UFBB)

Η δράση Ultrafast Broadband αποτελεί μια νέα παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την […]
10|07|2018

Ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ, Νίκος Παππάς, ενεργοποίησε την πρώτη σύνδεση οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber to the home)

Σε ζωντανή επίδειξη που ακολούθησε τη διαδικασία ενεργοποίησης, παρουσιάστηκε η επίτευξη ταχυτήτων σταθερού ίντερνετ που έφτασαν το 1Gbps, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες που φέρνουν οι οπτικές ίνες.
05|06|2018

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Super Fast Broadband – SFBB)

Οι πολίτες θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι SFBB με χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISNET, και να εξαργυρώνουν το κουπόνι τους στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο που επιλέγουν