ΔΡΑΣΕΙΣ

17|07|2018

Rural Broadband

  «Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές» Το έργο με τίτλο «ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε λευκές αγροτικές περιοχές » είναι μια εθνική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε […]
17|07|2018

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Το Kουπόνι Yπερυψηλής Eυρυζωνικότητας (SFBB) αποτελεί παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020» που σχεδιάσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου […]