Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό Σχέδιο NGA) αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της διαθεσιμότητας σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα, αλλά και την υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, αλλά και δράσεων έμπρακτης στήριξης για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών.

Ως ελάχιστοι εθνικοί στόχοι για τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων έχουν τεθεί οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 (Digital Agenda for Europe – DAE 2020) και συγκεκριμένα:

Στόχος 1: έως το 2020, διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30Mbps για όλους τους Έλληνες

Στόχος 2: έως το 2020, τουλάχιστον 50% των ελληνικών νοικοκυριών να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 100Mbps

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η απαιτούμενη δημόσια παρέμβαση εστιάζει αφενός στην εξασφάλιση ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε οι σχετικές ιδιωτικές επενδύσεις να είναι βιώσιμες, αφετέρου στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων, ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών ακόμα και σε περιοχές διαπιστώνεται αποτυχία της αγοράς (market failure) και να αντιμετωπιστεί ο «ψηφιακός αποκλεισμός».

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ


27|02|2019

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Στόχος της δράσης: Η δράση αποτελεί την πλέον σημαντική παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών […]
27|02|2019

Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές – Rural Broadband

Το έργο με τίτλο «Aνάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές» είναι μια εθνική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Αποτελεί δράση […]
27|02|2019

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας

Το Kουπόνι Yπερυψηλής Eυρυζωνικότητας (SFBB) αποτελεί παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020» που σχεδιάσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου […]

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


31|05|2019

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας: ULTRA-FAST BROADBAND»

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 377-Β/20.5.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΔ646ΜΠΥΓ-ΦΜΧ, ΑΔΑΜ: 19PROC0049815572019- 05-21) Απόφαση, με θέμα: «Έγκριση Διενέργειας Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού […]
19|03|2019

«Rural Broadband» – Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές της χώρας

Το έργο «Rural Broadband» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 25 επικρατέστερα – υποψήφια έργα για βράβευση στο πλαίσιο του διαγωνισμό «Rural Inspiration Awards» για την ανάδειξη και βράβευση […]
24|01|2019

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – «Ultrafast Broadband»

Η δράση «Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας  – Ultrafast Broadband» (UFBB) εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υπαγωγή της στο […]
24|01|2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband»

Mε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, παρατείνεται για ένα έτος η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη λήψη ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω του Κουπονιού Υπερυψηλής […]